รับจัดทีมบิวดิ้ง กิจกรรมเกมสร้างความสัมพันธ์องค์กร ออกแบบโดยวิทยากรมืออาชีพ

ทีมบิวดิ้ง คือ กิจกรรมการสร้างความสามัคคีในองค์กรและความสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในบริษัทเป็นสิ่งที่มีข้อดีมากมาย ทุกคนต้องร่วมมือกันด้วย เกมเล่นกันเป็นทีม ซึ่งในการทำกิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
อาจจะเปรียบเหมือนการรับน้อง หรือการเข้าค่ายของนักเรียนนักศึกษา ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจทำบางสิ่งบางอย่างให้ลุล่วงโดยใช้ความสามัคคีของกลุ่มมาเป็นพื้นฐานหลัก โดยมีหลากหลายไอเดียที่น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความกระชับมิดร ยกระดับความใกล้ชิดสนิทสนมของคนในบริษัทให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ทีมบิวดิ้งคืออะไร

คำว่า Team Building หมายถึงกิจกรรมอันหลากหลายรูปแบบที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อนำไปสร้างความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มพนักงานภายในบริษัท จากคนที่ไม่ค่อยสนิทสนมกัน ไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก กิจกรรมพวกนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้ผู้คนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์เชื่อมต่อไปยังการทำงาน
หากมองในอีกมุมนี่ก็เป็นเหมือนการละลายพฤติกรรมของคนที่อาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ จึงทำให้งานที่ทำออกมาได้ไม่ดี เพราะไม่มีการพูดคุยสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้นการจัดบิวท์ทีมแบบนี้ขึ้นมา จึงเป็นประโยชน์อย่งามากมาย โดยปกติกิจกรรมจะมีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าต้องการให้แต่ละกลุ่มสามารถคิดตกผลึกนำไปสู่อะไรบ้าง เช่น การสอนให้เห็นถึงความสามัคคี, ความเสียสละ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
ทำไมองค์กรต้องจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาก็เพราะบริษัทต้องการสร้างฐานพนักงานที่มีความมั่นคง โดยจะช่วยให้คนที่ต้องทำงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันภายในกลุ่มและหมู่คณะของตัวเองมากขึ้น ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแบบง่าย ๆ คือ ความสัมพันธ์ที่จะก่อตัวจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งก่อน แล้วต่อยอดเป็นความสัมพันธ์แบบทีมในเวลาต่อมา หลังจากกิจกรรมจะส่งผลให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมในการทำงาน เป็นข้อดีที่จะช่วยให้องค์กรมีฟันเฟืองคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมทีมบิวดิ้ง

ทีมบิวดิ้งคือ

ข้อดีของกิจกรรมทีมบิวดิ้งนี้

มีหลากหลายและล้วนเป็นประโยชน์ที่ส่งผลสะท้อนต่อไปยังองค์กรได้มากมาย ซึ่งได้แก่

1.ช่วยละลายพฤติกรรม
เมื่อพนักงานที่ไม่รู้จักกันมาทำงานร่วมกัน ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้แต่ละคนสามารถพูดคุยระหว่างกันได้อย่างตรงไปตรงมา การสื่อสารในที่ทำงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาด เมื่อมีใครสักคนไม่กล้าถาม และใช้วิธีการคิดเอาเอง เพราะรู้สึกไม่สนิทใจที่จะหันหน้าไปปรึกษาใครในที่ทำงาน ดังนั้นการละลายพฤติกรรมจะช่วยสร้างทีมให้กระชับสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น เพราะองค์กรก็เต็มไปด้วยพนักงานร้อยพ่อพันแม่ นิสัยแต่ละคนจึงแตกต่างกัน โดยจะเน้นเป็นกิจกรรมนันทนาการ เน้นความบันเทิง เพื่อสร้างรอยยิ้มระหว่างกันเป็นพิเศษ

2.ฝึกความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ทักษะด้านแก้ปัญหาที่ถูกกระตุ้น จะเป็นข้อดีที่ช่วยให้การทำงานลุล่วง เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่มักจะเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในที่ทำงาน การทำกิจกรรมจึงจะถูกแทรกด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีม เพื่อให้พนักงานร่วมด้วยช่วยกันในการหาไอเดียความคิด เอาสิ่งที่ตัวเองนึกได้มาช่วยกันไตร่ตรอง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า

3.ช่วยให้เกิดการสร้างเป้าหมายร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ยังรวมไปถึงการสร้างทีมสัมพันธ์ที่ต้องการให้มีความคิดเดินไปในเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งมีข้อดีสำหรับองค์กรที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภาระกิจจากกิจกรรมสันทนาการ จะมีการแทรกไอเดียที่พนักงานจะต้องช่วยกันสร้างเป้าหมายเพื่อให้ภาระกิจสำเร็จลุล่วง อีกทั้งกระบวนการนี้ยังช่วยทำให้ทุกคนรู้จักวิธีตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเอง และรู้จักวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคีนี้ถือว่าเป็นไอเดีย หลักสูตรกิจกรรม สร้างสรรค์เกมเพื่อให้ได้กิจกรรมกระชับสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในองค์กรนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรต้องการประโยชน์ให้กลุ่มพนักงานมีความสัมพันธ์ในด้านใดต่อการมากเป็นพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น หลักสูตรอบรมพนักงาน ต้องครอบคลุมตั้งแต่การทำภารกิจให้ลุล่วง ไปจนถึงการกระตุ้นพนักงานให้มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งแม้ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของบริษัท แต่บอกเลยว่าหากใครที่ได้เข้าร่วม กิจกรรม ทีมบิวดิ้ง จะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งการวางแผน การคิด การเรียนรู้ และการกระตุ้นให้ตัวเองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีบริการจัด งานสัมนา ด้วนนะคะ