การฝึกอบรมพนักงานใหม่ พร้อม 5 เทคนิคสำหรับ HR โดยเฉพาะ

หัวข้อการอบรมพนักงานบริษัทที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ พร้อมตัวอย่างหัวข้อที่สำคัญ การฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งที่คนในองค์กรต้องตระหนักและให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เราลำดับความสำคัญในกระบวนการฝึกอบรมนี้ได้ดี ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนอบรมก็จะต้องผ่านหลักสูตรอบรมพนักงาน ฝึกฝนทักษะ กิจกรรมต่าง ๆ มาไม่น้อยเช่นเดียวกัน นั่นก็เป็นเพราะต้องการให้พนักงานใหม่เข้าถึงวัฒนธรรมขององค์กรได้มากที่สุด ตัวอย่างหัวข้อสำคัญที่ต้องฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกแผนก คือ การบริการด้วยใจ ( service mind ) ,การสานสัมพันธ์พนักงานในองค์กร ,หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน เป็นต้น ไม่เพียงแค่ให้พนักงานปรับตัวเข้ากับบริษัทได้ง่าย การสื่อสารราบรื่น แต่ยังช่วยให้คนที่เข้ามาทำงานใหม่รู้สึกประทับใจ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัท เพื่อการขับเคลื่อนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังเกิดความรู้สึกที่ดีต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟังอีกทางหนึ่งด้วย และต่อไปนี้คือ 5 วิธีสำหรับ HR ผู้รับผิดชอบในการปฐมนิเทศเด็กใหม่ ที่ไม่ควรมองข้าม

หลักสูตรการอบรมพนักงาน
 1. อย่าทำให้รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกเครียดจนเกินไป
  การอบรมพนักงานในองค์กรของบริษัทที่ดี จะต้องทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด เพราะโดยปกติคนเราย่อมเกิดความประหม่า ไม่มั่นใจในตัวเอง เมื่อต้องมาเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย บวกกับคนแปลกหน้าอีกมากมาย ในขั้นตอนการรับน้อง จึงต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่สร้างความกดดัน หรือทำให้รู้สึกเครียด เพราะนั่นจะส่งผลต่อความรู้สึกด้านลบในระยะยาว
 2. ปูพื้นฐานความรู้ให้ก่อนเข้าใจกระบวนการทำงาน
  การปูพื้นฐานความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนที่เข้ามาทำงานใหม่ รู้วิธีในการทำงาน เข้าใจงานได้ง่ายขึ้น เรียกว่าเป็น Basic Technical Skill ที่พนักงานในบริษัทต้องช่วยกันแนะนำ โดยเฉพาะหัวหน้าแผนก ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การปูพื้่นฐานที่ดี ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรอบรมการบริการในฝ่ายต่าง ๆ เพราะจะทำให้หน่วยงานไม่เสียเวลาไปมากกว่าเดิม หลังจากทำความเข้าใจแล้ว ก็สามารถส่งพนักงานเข้าสู่กระบวนการของการทำงานเบื้องต้นได้ หลังจากนั้นก็ติดตามดูแลอยู่ห่าง ๆ ส่วนไหนที่เห็นว่ายังทำได้ไม่ดีพอก็ค่อยเข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
 3. บอกเล่าถึงวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นมาคร่าว ๆ
  คนที่เข้ามาสมัครจนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแบบผิด ๆ มาบ้าง ดังนั้นการแนะนำวัฒนธรรม และข้อกำหนดการใช้ชีวิตประจำวันภายในบริษัทให้พวกเขาได้รู้กันด้วยข้อมูลที่เป็นจริง จะได้ช่วยให้การปรับตัวทำได้ง่าย ซึ่งในส่วนนี้ยังต้องมีการบอกเล่าถึงสวัสดิการที่จะได้รับ ค่าล่วงเวลา ระเบียบวินัย สิทธิ์ในการลา และระยะเวลาในการทดลองงาน เป็นต้น
 4. ใส่ใจกับพนักงานใหม่ราวกับเขาเป็นคนคุ้นเคยในองค์กร
  การอบรมที่ดีจะต้องไม่ทำเหมือนกับว่าคนที่เป็นเด็กใหม่เข้ามาทำงานในบริษัทเป็นคนแปลกหน้า ให้เขานั่งรอราวกับมาสมัครงาน เดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ใส่ใจ ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลให้พนักงานรู้สึกไม่ค่อยดี เป็นการต้อนรับที่ไม่น่าประทับใจตั้งแต่แรกพบ แน่นอนว่ารู้สึกไม่อบอุ่นเอาเสียเลยด้วย แม้จะยังไม่ถึงเวลารับน้องจริง ๆ ก็ตามที พนักงานในบริษัทรวมไปถึง HR จะต้องทำหน้าที่ใส่ใจพนักงานให้เหมือนกันพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมานาน การดูแลแบบพี่น้อง หรือเพื่อน แบบนี้จะทำให้เกิดความประทับใจ ได้ประโยชน์กลับเข้าสู่บริษัท นั่นก็คือความรู้สึกที่ดี การผูกสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เร็ว ทำให้เกิดความรักในองค์กร ผลงานที่ออกมาก็มาจากความตั้งใจในการทำงานได้อีกด้วย
 5. เน้นย้ำสิ่งที่สำคัญของบริษัท
  ความรู้ที่มือใหม่จะต้องมีเมื่อเข้ามาทำงานภายในบริษัท หรือวินัยสำคัญที่ทุกคนต้อง หากเป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องรู้ มีความจำเป็นและมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน โดยเฉพาะในช่วงทดลองงาน พยายามพูดเน้นย้ำให้มาก เพื่อให้พวกเขาซึมซับเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องทำ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้พนักงานมีคุณภาพ อยู่ภายใต้มาตรฐานการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบขององค์กร โดยใช้วิธีพูดเชิงบวก ให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง แบบไม่ใช่เป็นคำสั่ง เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านเอาได้

ตัวอย่างการฝึกอบรมพนักงานข้างต้นเป็นวิธีการฝึกอบรมพนักงานใหม่สำหรับบริษัทต่าง ๆ สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยระยะเวลาอย่างน้อยจะอยู่ที่ 3-7 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และเข้ากับองค์กรได้ง่าย ที่สำคัญการพูดด้วยหลักจิตวิทยา ยังกระตุ้นให้เหล่าเด็กใหม่ซึมซับความรู้สึก จดจำความรู้ต่าง ๆ ของผู้พูด นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทวางเอาไว้ได้มากขึ้นด้วย

Posted in หลักสูตรอบรมพนักงาน.