กิจกรรมละลายพฤติกรรม icebreakers

ทำความรู้จักกิจกรรมละลายพฤติกรรม icebreakers ด้วยเกมส์สันทนาการสนุกๆ เพิ่มประสิทธิภาพทีมเวิร์ค

กิจกรรมละลายพฤติกรรม ที่เราอาจเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเรียน การรับน้อง หรือแม้กระทั่งการเข้าสู่องค์กรบริษัท ก็ยังมีหลักสูตร เกมส์สันทนาการละลายพฤติกรรมสนุกๆ สำหรับผู้ใหญ่ เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระกว่างกัน ในปัจจุบันหากผู้บริหารเข้าใจถึงหลักการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นให้กับพนักงาน เปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนที่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น กิจกรรมละลายพฤติกรรม icebreakers เป็นเกมสันทนาการที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นหากใครอยากทำให้องค์กรมั่นคงมากขึ้น ควรทำความรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ เปลี่ยนคนแปลกหน้าในที่ทำงาน ให้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไม่น่าเชื่อในระยะเวลาอันรวดเร็ว

เกมส์สันทนาการละลายพฤติกรรม

Ice breakers คืออะไร?

Ice breakers คือ ชื่อเรียกของการละลายพฤติกรรม เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นจากแนวทางแบบจิตวิทยา เอามาประยุต์ใช้กับการเชื่อมผู้คนหลายพ่อพันแม่ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความสามัคคี สนิทสนม เหมือนการทลายกำแพงกั้นทางความรู้สึก ซึ่งหากไม่ใช้วิธีนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาที่คนจำนวนมากจะเริ่มรู้จัก พูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน กรณีเช่นนี้จึงไม่ค่อยเป็นผลดีต่อการทำงานภายในบริษัทที่จำเป็นต้องมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ การหยิบเอาเกมส์ละลายพฤติกรรม เข้ามาใช้ นำไปสู่จุดหมายของการสร้างทีมเวิร์ค ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยม ได้รับความนิยมนำมาใช้ในหลากหลายองค์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา การละลายธรรมชาติของมนุษย์ให้ที่มักจะเลือกอยู่กับตัวเองและคนสนิทมากกว่าการอยู่กับคนแปลกหน้า การทำงานภายใต้องค์กรที่ต้องพบเจอผู้คนใหม่ ๆ หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดคุยกับคนที่ไม่ได้สนิทสนม กระบวนการนี้จึงจะช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในบริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่พึงหวังได้คือการเปิดตัวเองให้มากขึ้น รู้จักกับผู้อื่น ความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้รวดเร็ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพิ่มโอกาสให้การทำงานระหว่างพนักงานมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่ายังมีส่วนช่วยปรับทัศนคติจากที่เราอาจมองคนอื่นในแง่ลบเมื่อแรกเห็น ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนความคิดใหม่ นำไปสู่ความสนิทสนม เข้าใจกันและกันได้มากขึ้น

องค์กรหรือบริษัทได้อะไรจากกิจกรรมสันทนาการนี้?

ประโยชน์ที่องค์กรต่าง ๆ ที่เลือกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา นั่นก็เพื่อประโยชน์ที่จะช่วยละลายพฤติกรรมระหว่างพนักงานด้วยกันให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างสมบูรณ์ เป็นขั้นตอนที่ง่าย และเปลี่ยนทัศนคติหลาย ๆ อย่างให้ผู้คนได้ดี

กิจกรรมที่เหมาะสมนำไปสู่ทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ

หากเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ได้ประโยชน์ในด้านการสร้างทีมเวิร์ค และความสามัคคี องค์กรจะมีรากฐานความเหนียวแน่น นำไปสู่งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด คนที่ทำงานด้วยกันก็จะมีความร่วมมือ ยอมรับกฏและกติกา การประสานงานระหว่างกันที่เข้าใจได้ง่าย ลดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อดีต่อบุคคล กลุ่มที่ทำงานร่วมกัน และภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย
ข้อควรรู้ในการจัดกิจกรรมสำหรับละลายพฤติกรรม
แม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่องค์กรก็ต้องรู้ด้วยว่า กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น สถานที่ ๆ เลือกใช้ จะต้องมีความปลอดภัย การละเล่นต่าง ๆ จะต้องไม่เป็นการสร้างความกดดัน และไม่ใช่การพยายามบังคับให้ทุกคน "ต้องทำ" แต่ควรเลือกกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ทำให้ผู้เล่นสมัครใจที่จะร่วมทีมกันได้แบบไม่รู้สึกเครียด
นอกจากนี้อย่าลืมคำนึงด้วยว่า การสร้างรูปแบบเกมส์เหล่านี้ขึ้นมานั้น ควรมีจำนวนบุคลากรที่ไม่มากจนเกินไปต่อครั้ง ผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้าควรเข้าร่วมเกมส์นี้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความเท่าเทียมและเป็นกันเอง กลายเป็นกิจกรรมที่มีความสนุก ทลายกำแพงที่เป็นช่องว่างระหว่างบุคคลออกไปได้ดีกว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงเอาแต่นั่งดูเงียบ ๆ หรือคอยสอดส่องหาช่องตำหนิ ไปจนถึงบางคนที่ไม่คิดจะเข้าร่วม ซึ่งนั่นก็สามารถทำให้เกมส์ละลายพฤติกรรมไม่สำเร็จผลตามมาได้
กิจกรรม เกมส์สันทนาการ แบบละลายพฤติกรรมที่เรียกกันว่า icebreakers จึงมีข้อดีมากมาย ทั้งในระดับบุคคล ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและการวางตัว ให้เข้ากับสังคมขนาดใหญ่มากขึ้นได้ ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ภายในกลุ่มการทำงาน และยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่จะทำให้กิจกรรมเหล่านี้กลายเป็นตัวช่วยสร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับธุรกิจของตัวเองสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด